Bildet frå Gamlegata på Gvarv tok Jonas Nilssen rundt 1909. Her ser vi Næs Forbruksforening, Sole, Nyland og litt av garden Gvarv der bygdeheimen stod til 2007.

Personane er f. v.: Johannes Opheim, Jon Kisfoss, Sveinung Steinsrud, Kittil Fredheim med borna Ingeborg og Torstein, Isak Johansen, Johannes K. Moen på verandaen, Gunleik Kaasa, Margit Nilssen, Kittil Kittilsen, Hallvard Evju, Knut Moen, Olaf Nilssen, Knut Aas, Nils og Johannes Bjerke i kjerra. I kjerra bak ser vi : Bergit K. Kaasa, Kari Hetterud og Solveig Nilsen. Hanna Nilssen på Sole. Anne og Gudrun Nilssen på Nyland.
Bildet frå Gamlegata på Gvarv tok Jonas Nilssen rundt 1909. Her ser vi Næs Forbruksforening, Sole, Nyland og litt av garden Gvarv der bygdeheimen stod til 2007. Personane er f. v.: Johannes Opheim, Jon Kisfoss, Sveinung Steinsrud, Kittil Fredheim med borna Ingeborg og Torstein, Isak Johansen, Johannes K. Moen på verandaen, Gunleik Kaasa, Margit Nilssen, Kittil Kittilsen, Hallvard Evju, Knut Moen, Olaf Nilssen, Knut Aas, Nils og Johannes Bjerke i kjerra. I kjerra bak ser vi : Bergit K. Kaasa, Kari Hetterud og Solveig Nilsen. Hanna Nilssen på Sole. Anne og Gudrun Nilssen på Nyland.

Jonas Nilssen – fotografen som fanga nærmiljøet