VANSKELEG ØKONOMI: Det har vore krevjande å styre økonomien i ny kommune, sjølv om den får nok pengar. Kommunedirektør Per Dehli og ordførar Siri Blichfeldt må knyte att pengesekken dersom det skal bli orden på sakene. Illustrasjon: Dag Einar Hvitsand
VANSKELEG ØKONOMI: Det har vore krevjande å styre økonomien i ny kommune, sjølv om den får nok pengar. Kommunedirektør Per Dehli og ordførar Siri Blichfeldt må knyte att pengesekken dersom det skal bli orden på sakene. Illustrasjon: Dag Einar Hvitsand

Underskotet veks, sjølv om kommunen får dei pengane den skal