MEINING: Helge Fossheim
MEINING: Helge Fossheim FOTO: Bø blad, arkiv

– Kommuneøkonomi, sykkeltvang og Lifjell