SISTE MØTET: Formannskapet var samla til det siste  møtet før valet. Rundt bortet sit Kristin Kleppen, Høgre, Hans Sundsvalen, Arbeiderpartiet, Siri Blichfeldt Dyrland, Senterpartiet (Sp), kommunedirektør Per Dehli, Borgar Kaasa, Sp, Torstein Haukvik, Kristeleg Folkeparti og Bjørn Magne Langkås, Fremskrittspartiet.
FOTO: Marta Kjøllesdal

Politikarane fekk nokre forklaringar, men ingen konkrete kuttforslag