MEINING: – Solstraum kan me begynne med i morgon. Det er bare å bestemme seg, seier Stig Asdahl, Regionsjef i Nelfo Telemark. 
MEINING: – Solstraum kan me begynne med i morgon. Det er bare å bestemme seg, seier Stig Asdahl, Regionsjef i Nelfo Telemark. 

– Produser straum med ditt eige kraftverk