Universitetet i Søraust-Noreg usn styreleiar Tore Isaksen
STYRELEIAR: Styreleiar Tore Isaksen seier det er gode søkarar til rektorstillinga. FOTO: Marta Kjøllesdal

Finalerunden i gang for ny rektor