Illustrasjon: Dag Einar Hvitsand
Illustrasjon: Dag Einar Hvitsand

Kvar vart det av milliarden til den nye kommunen?