FRUKTPRODUSENT: Jarl Olav Rugtveit, fruktprodusent i Sauherad og leiar av regionrådet i Gartnerhallen Region Sør.
FRUKTPRODUSENT: Jarl Olav Rugtveit, fruktprodusent i Sauherad og leiar av regionrådet i Gartnerhallen Region Sør.

– Me kan produsere meir grønt, viss det offentlege vel norsk over import