ORDFØRARKANDIDAT: Torstein Haukvik, KrF.
ORDFØRARKANDIDAT: Torstein Haukvik, KrF. FOTO: Tom Arnesen

Ordførarkandidaten:

– Gjennom politisk arbeid har du ein innverknad på utviklinga lokalt