MEINING: Britt Birkely, FrP.
MEINING: Britt Birkely, FrP. FOTO: Hilde Eika Nesje

– Både den som mobbar og den som blir mobba fortener at ansvarlege vaksne tar tak