ORDFØRARKANDIDAT: Espen Lydersen, MDG.
ORDFØRARKANDIDAT: Espen Lydersen, MDG. FOTO: Tom Arnesen

Ordførarkandidaten:

– Bare ord er ikkje nok