Minnesteinen frå Grivijorda med innhogd portrett og namnsetting, utført i praksis av Tjølling steinhoggeri. Steinen ligg i rotunden framfor hovudinngangen på høgskolen mot nordaust.
Minnesteinen frå Grivijorda med innhogd portrett og namnsetting, utført i praksis av Tjølling steinhoggeri. Steinen ligg i rotunden framfor hovudinngangen på høgskolen mot nordaust.

Avduking av minnestein til ære for Hallvard Eika