ORDFØRARKANDIDAT: Per Atle Einan, SV.
ORDFØRARKANDIDAT: Per Atle Einan, SV. FOTO: Hilde Eika Nesje

– Hagen og Bråten tyr til hersketeknikk ved å kalle kvinneleg politikar «berte»