MEIR NÆRING OG MEIR BUSETTING: Viktige stikkord i Høgre-politikarane Kjell Arne Lunde og Nikolai Boye sitt utspel handlar om å leggje til rette for fleire bedrifter og sørgje for tilflytting og busetting.
MEIR NÆRING OG MEIR BUSETTING: Viktige stikkord i Høgre-politikarane Kjell Arne Lunde og Nikolai Boye sitt utspel handlar om å leggje til rette for fleire bedrifter og sørgje for tilflytting og busetting. FOTO: Øystein Akselberg

– Aktiviteten kunne vore større, men kommunen manglar ein næringssjef