ORDFØRARKANDIDAT: Evy Beate Stykket
ORDFØRARKANDIDAT: Evy Beate Stykket FOTO: Tom Arnesen

Ordførarkandidaten:

– Eg trur eg hadde greidd å halde stø økonomisk kurs