Evy Beate Stykket Venstre V 
ipad leiar utval for oppvekst og kultur
MEINING: Evy Beate Stykket i Midt-Telemark Venstre. FOTO: Bø blad, arkiv

– Eg skjønar ikkje logikken til «næringspartiet» Høgre når det gjeld organisering av næringssatsinga