ORDFØRARKANDIDAT: Ingemar Bråten, Høgre
ORDFØRARKANDIDAT: Ingemar Bråten, Høgre FOTO: Tom Arnesen

Ordførarkandidaten:

– Me skal ikkje avvikle Lifjell, me skal utvikle det