ORDFØRARKANDIDAT: Per Atle Einan, SV
ORDFØRARKANDIDAT: Per Atle Einan, SV FOTO: Tom Arnesen

Ordførarkandidaten:

– Vanleg folkeskikk hadde hjelpt på støyproblemet i gata