SENTRUMSSTØY: Sentrumsbebuarar har utfordra lokale myndigheiter til å gjere noko konkret med støyproblematikken i Bø sentrum.
SENTRUMSSTØY: Sentrumsbebuarar har utfordra lokale myndigheiter til å gjere noko konkret med støyproblematikken i Bø sentrum. FOTO: Øystein Akselberg

Fleirtalet meiner det er gjort for lite for å slå ned på støy i sentrum