230907 VAL 2023 Kva skal ein velje
FOTO: Illustrasjon: Eline Nesje

Kva skal ein velje? Her er oversikt over kva partia i Midt-Telemark står for

Bø blad hjelper deg med å få oversikt over partia du kan stemme på i lokalvalet. Her får du kortversjonen av det partia som stiller til val i Midt-Telemark synest er viktig.

Av og til kan det vere vanskeleg å få oversikten i partiprogramma til dei politiske partia. Bø blad har derfor spurt alle dei ni partia som stiller vallister i Midt-Telemark om å definere dei viktigaste sakene sine så konkret som muleg. Trykk på linken – der får du vite meir:

https://vimeo.com/user/135001062/folder/17635347