FRAMSNAKKAR: Siv Anita Folkestad.
FRAMSNAKKAR: Siv Anita Folkestad. FOTO: Privat

– Eg vil rose nokon som reklamerer så fint for den fine kommunen me bur i