FLOTT TILBOD. På Evju bygdetun kan ungane lære om livet på garden i gamle dagar.
FLOTT TILBOD. På Evju bygdetun kan ungane lære om livet på garden i gamle dagar.

– Skulehistorie er mykje meir enn skuletilbod