VALMØTE: Torstein Haukvik, KrF.
VALMØTE: Torstein Haukvik, KrF. FOTO: Hilde Eika Nesje

– Valet var ikkje dramatisk verken for meg eller for Kristeleg Folkeparti