Eva Verpe
Eva Verpe FOTO: Privat

Eva gir ros til ei ganske stor, men viktig gruppe menneske