SKADE: Bruk av motoriserte køyretøy under jakta kan føre til skade på terrenget, forstyrre fugle- og dyrelivet og er i strid med regelverket.
SKADE: Bruk av motoriserte køyretøy under jakta kan føre til skade på terrenget, forstyrre fugle- og dyrelivet og er i strid med regelverket. FOTO: Statens naturoppsyn

Ulovleg ATV-bruk under jakt skal stoppast – aukar tilsynet denne hausten