MEINING: Pauline Gundersen Nordbø, fylkesleiar, og
Sonja Ekman, nestleiar i
Nasjonalforeningen for folkehelsen Vestfold og Telemark fylkeslag.
MEINING: Pauline Gundersen Nordbø, fylkesleiar, og Sonja Ekman, nestleiar i Nasjonalforeningen for folkehelsen Vestfold og Telemark fylkeslag. FOTO: Privat

– Mangel på helsepersonell vil bli større, frivilligheit del av løysinga