INNFLYTTAR: Mette Nesfossen (61).
INNFLYTTAR: Mette Nesfossen (61). FOTO: Øystein Akselberg, bø blad

– Her er så mange flotte menneske som bidreg i lokalsamfunnet