FLYFOTO: Garden Tjønntveit på 1970-talet.
FLYFOTO: Garden Tjønntveit på 1970-talet. FOTO: Norrønafly

Her har det skjedd mykje dei siste åra: Ser du kor dette er?