MEINING: Øivind Brevik, administrerende direktør Samfunnsbedriftene
MEINING: Øivind Brevik, administrerende direktør Samfunnsbedriftene FOTO: Jill Johannessen

– Gratulerer med viktig plass i kommunestyret

Vi gratulerer alle dere nye og erfarne folkevalgte med tilliten fra velgerne for de neste fire årene. Et levende lokalsamfunn er avhengig av at dere deltar aktivt i kommunestyrene. Lokaldemokratiet er en hjørnestein i vårt styresett. Det gir innbyggerne muligheten til å påvirke beslutninger som gjelder deres nærmiljø og hverdag. Og ikke minst tjenestene som de mottar fra kommunen.

I Samfunnsbedriftene er vi opptatt av at det skal være godt å bo og jobbe i hele landet. Vi jobber for å styrke kommunale virksomheter, som er nøkkelbedrifter for at hverdagen skal gå rundt for oss alle. Våre medlemmer bidrar blant annet til at det er strøm i kontakten, at avfallet hentes hjemme hos deg av biler som går på biogass, og at redningen er nær om det skulle begynne å brenne.

Som kommunestyrerepresentanter forvalter dere eierskapet til våre medlemmer. Dere har et direkte ansvar for hvordan bedriftene settes i stand til å levere tjenester til innbyggerne. Derfor er det en viktig jobb dere nå skal begynne på.

Samfunnsbedriftene organiserer snaut 600 kommunale og interkommunale selskaper. Selskapene er spredt over hele landet, og jobber blant annet med havn, avfall, brann og beredskap, energi, vann og avløp, kultur, natur, arkiv, arbeidsinkludering, krisesenter og IKT. En fellesnevner er at de leverer grunnleggende tjenester til innbyggere og næringsliv. I tillegg til å holde hjulene i gang i samfunnet, er disse selskapene avgjørende for å få til overgangen til en sirkulærøkonomi, til å elektrifisere og til å få ned klimagassutslippene. Dette er kjernepunkter i FNs bærekraftsmål.

Samfunnsbedriftene er en arbeidsgiverorganisasjon som forvalter tariffavtaler for alle våre medlemsbedrifter. Dermed støtter vi opp under det organiserte arbeidsliv, som er en pilar i FNs bærekraftsmål om anstendig arbeid.

Nå ser vi ser frem til god dialog med kommunestyrer og ordførere samt nye som erfarne styremedlemmer i medlemsbedriftene våre. Vi ønsker folkevalgte lykke til med jobben. Vi er klare til et konstruktivt og godt samarbeide.