INNFLYTTAR: Bodil Engeset.
INNFLYTTAR: Bodil Engeset. FOTO: Privat

– Eg har alltid lika meg betre i innlandet enn ved sjøen