NØDVENDIG AKSJON: Ellen Hageman nekta å godta  bota fordi ho meiner aksjonen var nødvendig trass i at den er ulovleg.
BOKBAD: Ellen Hageman har invitert sin favorittforfattar til bokbad i Bø. FOTO: Marta Kjøllesdal

Prisvinnar gler seg til å bli bada av Ellen