Barnepraten Hallvard
Barnepraten Hallvard FOTO: Marta Kjøllesdal

– Eg vil reise til andre sida av kloden