Personopplysningar om 124 tilsette henta ut etter innbrot