PLANLEGGING: Nettsida enkelplanlegging.no er utvikla for små kommunar.
PLANLEGGING: Nettsida enkelplanlegging.no er utvikla for små kommunar. FOTO: Distriktssenteret/Dan-Erik Aggvi

– Kan me forvente at ferske lokalpolitikarar skal ha kompetanse på kommunalt planverk?