STORE FORSKJELLAR: Fylkesdirektør Arve Semb Christoffersen peikar på at det er store forskjellar på kommunane i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Åtte kommunar har 80 prosent av folketalet, det bør telje med når ein vurderer høyringsuttalene. 
DELTE MEININGAR: I dag bestemmer kommunestyret i Midt-Telemark seg for kva dei skal meine om splitting eller ikkje av fylkeskpommunen. ILLUSTRASJON: Vestfold og Telemark fylkeskommuneILLUSTRASJON: Vestfold og Telemark fylkeskommune.
INNSTILLINGA KLAR: Komiteen i Vestfold og Telemark Arbeiderparti har kome med si innstilling, den var ikkje einstemmig.
NYE FYLKE: Vestfold og Telemark fylke blir delt. FOTO: ILLUSTRASJON: Vestfold og Telemark fylkeskommune

Me blir til Telemark igjen, og du kan følgje med direkte