JUBILEUM: Monika Slåtta og Hans Erik Kaasa kan feire at familiebedrifta Steintøy & Parfymeri har vore i drift i heile 70 år denne hausten. 
JUBILEUM: Monika Slåtta og Hans Erik Kaasa kan feire at familiebedrifta har vore i drift i heile 70 år denne hausten.  FOTO: Øystein Akselberg

Monika og Hans Erik tek familiebedrifta vidare