MEINING: Kjersti Helene Kvammen
MEINING: Kjersti Helene Kvammen FOTO: Bø blad, arkiv

– Me må ikkje bli kjent som ein kommune som ikkje ivaretar dei svake