MEINING: Mari Larsen, konstituert generalsekretær, LHL
MEINING: Mari Larsen, konstituert generalsekretær, LHL FOTO: Ingunn Johansen

– Eit vaksinasjonsprogram for vaksne kan redde liv

I Norge setter vi helse og velferd først, og vår felles innsats for å ta vare på hverandre er grunnlaget for vårt solidariske samfunn. Nå og i kommende tiår vil en sterk, kollektiv innsats kreves for å beskytte helsesystemet og de mest sårbare blant oss. Vi står overfor en stadig aldrende befolkning, storstilt bemanningskrise i helsetjenestene og trangere budsjetter. Et offentlig finansiert nasjonalt voksenvaksinasjonsprogram er ikke bare en investering i vår felles helse, men også et svært viktig bidrag til å sikre bærekraften i helsetjenestene og livskvaliteten til kronisk syke pasienter.

Forebygging er nøkkelen

Forebyggende tiltak er mer kostnadseffektivt enn behandling, og gir ofte bedre helseutfall på sikt ved å hindre ny sykdom og/eller sykdomsforverrelse. Sesonginfluensa, lungebetennelse og koronasykdom er eksempler på smittsomme sykdommer blant voksne som kan forebygges ved hjelp av vaksiner. Mange sykdommer som kan forebygges gjennom vaksinasjon påfører samfunnet betydelige økonomiske kostnader i form av helsetjenestekostnader, produksjonstap og helsetap, i tillegg til individuelle lidelser. Et nasjonalt vaksinasjonsprogram for voksne kan redusere kostnader for samfunnet og samtidig gi gode, uvurderlige helsegevinster for den enkelte.

Beskyttelse av de mest sårbare

Å sikre god allmenn helsetilstand er vesentlig, og vi må målrettet prioritere å ta vare på de som trenger det mest for å løfte folkehelsen. Kronisk syke pasienter er ofte sårbare for forverring og sykehusinnleggelser, noe som både er belastende for samfunnet og pasientene selv. For eksempel er personer med kols (kronisk obstruktiv lungesykdom) særdeles sårbare ovenfor luftveisinfeksjoner, og selv milde infeksjoner kan forverre tilstanden dramatisk. Slike pasienter vil dra særlig nytte av et nasjonalt voksenvaksinasjonsprogram med vaksiner mot luftveisinfeksjoner.

Vaksiner gir samfunnsgevinster

En systematisk organisering av vaksinasjonen av den voksne befolkningen vil gi reduserte helsetjenestekostnader og sikre en sunnere befolkning over tid. Dette gir den enkelte trygghet i hverdagen og bidrar å avlaste en allerede presset helsetjeneste.

LHLs ønsker å forbedre helsen og livskvaliteten for våre medlemmer, særlig de med hjerte-, kar- og lungesykdommer som er spesielt utsatte. Derfor ønsker vi et nasjonalt voksenvaksinasjonsprogram, som vi mener er en avgjørende satsing for å oppnå dette målet. Et slikt program vil kunne beskytte våre pasientgrupper og gi dem bedre liv.

Et nasjonalt voksenvaksinasjonsprogram er en investering i vår felles helse. Nå er det på tide at politikerne får dette på plass.