50-ÅRSJUBILEUM: I 1973 gjekk det første kullet ut frå Bø ungdomsskule. Laurdag 7. oktober feira desse 38, frå kullet på 65, det store jubileet med samling på Pizzafjoset. Bak frå venstre: Mary-Ann Medalen, Håkon Mæland, Bjørn Sanda, Jan Berge, Tor Johan Hynne (delvis gøymd), Jan Forberg, Ingebjørg Skarprud (før Holtar) (delvis gøymd), Kjell Espedalen, Ingar Berge, Magne Vestgarden (delvis gøym), Andres Eika, Kjell Ambros Folkestad, Magnar Svendsen, Ivar Tjønntveit, Per Arne Dale, Hans Aarak, John Harald Folkestad og Rolf Steinsland. Midten frå venstre: Kristin Sveinsdotter Vestgarden Wehus, Gudrun Haugan (før Veirud), Ingrid Østerdal, Gro Tjønnås (før Åland), Venke Synøve Rekanes (før Stokland), Anna Verpe Kåsa, Ingebjørg Skoe Høydal, Geir Hellekås, Solveig Lia Gravklev og Hans Petter Kleiva. Framme frå venstre: Britt Haugland, Marianne Eika, Tone Fossland (før Aarmot), Helbjørg Susanne Grivi Berge, Anne Karin Kasin, Olaug Lønnestad (før Haugerud), Kari Bakkåker Slettemeås, Leif Gunnar Brekke, Dag Augon Isene og Magne Asbjørn Bergvad.
50-ÅRSJUBILEUM: I 1973 gjekk det første kullet ut frå Bø ungdomsskule. Laurdag 7. oktober feira desse 38, frå kullet på 65, det store jubileet med samling på Pizzafjoset. Bak frå venstre: Mary-Ann Medalen, Håkon Mæland, Bjørn Sanda, Jan Berge, Tor Johan Hynne (delvis gøymd), Jan Forberg, Ingebjørg Skarprud (før Holtar) (delvis gøymd), Kjell Espedalen, Ingar Berge, Magne Vestgarden (delvis gøym), Andres Eika, Kjell Ambros Folkestad, Magnar Svendsen, Ivar Tjønntveit, Per Arne Dale, Hans Aarak, John Harald Folkestad og Rolf Steinsland. Midten frå venstre: Kristin Sveinsdotter Vestgarden Wehus, Gudrun Haugan (før Veirud), Ingrid Østerdal, Gro Tjønnås (før Åland), Venke Synøve Rekanes (før Stokland), Anna Verpe Kåsa, Ingebjørg Skoe Høydal, Geir Hellekås, Solveig Lia Gravklev og Hans Petter Kleiva. Framme frå venstre: Britt Haugland, Marianne Eika, Tone Fossland (før Aarmot), Helbjørg Susanne Grivi Berge, Anne Karin Kasin, Olaug Lønnestad (før Haugerud), Kari Bakkåker Slettemeås, Leif Gunnar Brekke, Dag Augon Isene og Magne Asbjørn Bergvad. FOTO: privatBilde 1 av 12

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bileta må du ha eit abonnement.

Glimt og gløtt frå oktober månad i Midt-Telemark