OM KOMMUNAR OG FYLKESKOMMYNAR: Ordførarkjede til Midt-Telemark kommune
laga av gullsmed Gunnbjørg Listog
OM KOMMUNAR OG FYLKESKOMMYNAR: Ordførarkjede til Midt-Telemark kommune laga av gullsmed Gunnbjørg Listog FOTO: Marta Kjøllesdal

Kva veit du om det lokale sjølvstyret vårt?