Måtte flyttast. Fleire campingvogner og spikertelt måtte flyttast på Åsgrav camping. Her blir spikerteltet til Ellen Skjelbred og familien lyfta vekk frå vassmassane, 

Flaum Åsgrav camping
MÅTTE FLYTTAST: Fleire campingvogner og spikertelt måtte flyttast på Åsgrav camping under flaumen i 2015. Her blir spikerteltet til Ellen Skjelbred og familien lyfta vekk frå vassmassane, FOTO: Marta Kjøllesdal

Midt-Telemark blant dei beste i ny rangering