TILLITSVALDE: Hovudtillitsvald i Utdanningsforbundet, Norill Mallasvik, og lokallagsleiar Bjørnar Nesje.
TILLITSVALDE: Hovudtillitsvald i Utdanningsforbundet, Norill Mallasvik, og lokallagsleiar Bjørnar Nesje. FOTO: Marta Kjøllesdal

Tillitsvalde reagerer på forslag om pedagog-kutt