STOR AUKE: Kraftig auke i driftsutgiftene rammar kyrkja hardt. F.v. sokneprest Axel Bugge, kyrkjeverje Angelika Faber Karsrud, kyrkjetenar Håkon Holtar og kyrkjetenar Per Johan Nordvik.
STOR AUKE: Kraftig auke i driftsutgiftene rammar kyrkja hardt. F.v. sokneprest Axel Bugge, kyrkjeverje Angelika Faber Karsrud, kyrkjetenar Håkon Holtar og kyrkjetenar Per Johan Nordvik. FOTO: Gro B. Røiland

Tøffe tider tærer på: – Me kan ikkje gravlegge på dugnad