MEINING: Per Atle Einan, Sosialistisk Venstreparti.
MEINING: Per Atle Einan, Sosialistisk Venstreparti. FOTO: Marta Kjøllesdal

– Det er lett å bli oppfatta som populistisk når ein vil gjere alle til lags

Politisk handlekraft eller populisme? Det har formannskapsmedlem Per Atle Einan gjort seg nokre tankar om.

Det er nok ingen politikere i kommunestyret som ikke vil det beste for Midt-Telemark kommune. Det er nok ingen politikere i Midt-Telemark eller andre kommuner som velger å bruke fritida si på å lese kjedelige og tungt skrevne sakspapir side opp og side ned, med den motivasjon at vi vil lage mest mulig jævelskap for folk flest.

Jeg tror heller ingen politikere liker å kutte i tjenester og stillinger. Jeg tror de fleste syns det er noe dritt. Høsten er kanskje den verste tida å være politiker på.

Men denne tida er også kanskje den mest interessante og lærerike. Det er nå vi skal vise hva vi står for og hva vi vil prioritere. Vi har ulike utgangspunkt og ulike perspektiv. Vi har noe ulikt verdisyn og vi velger ulike veier til målet. Slik sett bidrar vi, gjennom debatt og dialog til å utvikle hverandre, både faglig, ideologisk og som menneske.

Så er det òg slik at vi også bare er helt vanlige mennesker…(nesten). Ingen av oss er ufeilbarlige. Ingen av oss er suverene – det kan bare virke slik av og til. Vi kan glemme like lett som alle andre. Vi kan ha så stor iver etter å gjøre alle glade at vi er enig i alt og møter oss selv i døra når vi må prioritere. La meg ta eit eksempel:

Fredag 3.11. kommer det et innbyggerinitiativ på epost til oss. Et innsiktsfullt, godt formulert brev med uro for hva som skjer om vi politikere velger å kutte i de spesialpedagogiske stillingene i barnehagen. Vi leser brevet fra innbyggeren og tenker, ja, han har et poeng. Her må vi ta med oss noen flere perspektiv. Finne ut om vi kan holde på et tverrpolitisk ønske om å styrke forebyggende arbeid så tidlig som mulig for å slippe kostnader med å reparere senere.

Lørdag 4.11. svarer ordføreren i en epost. Hun skriver: «Som en av 29 i kommunestyret må jeg si at jeg støtter dette. Jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for å hindre kutt i barnehagen. Vet at flere andre politikere er enig.»

…og jeg tenkte at dette var bra. Nå er trolig opposisjon og posisjon enig i å verne disse stillingene i barnehagen.

Mandag 6.11. er det formannskap der vi går gjennom alle kuttforslag og alle innsparingsalternativene. Vel 80 millioner bør vi ta inn fra innmeldte behov. I tillegg må vi legge på 8 millioner i eiendomsskatt. Det vil ikke posisjonen gå med på, og i løpet av 10 minutt blir 8 millioner i ekstra inntekt forvandla til 8 million i ekstra kutt. To av disse millionkuttene vil posisjonen og ordføreren påføre oppvekstsektoren – en sektor som i tabell 6 (side 19) i budsjett og økonomiplan 2024-2027, har behov for en rekke strakstiltak, også i barnehagene.

Torsdag 9.11. kan vi igjen lese i Bø blad hvor viktig det er for ordføreren å «skjerme barn og unge og særlig de som er ekstra sårbare».

Som sagt: Det er ikke lett å være politiker og gjøre alle til lags. Vi kan fort bli oppfatta som populistiske.