Førsteklassingar 2011. Barn i leik på leikeplassen til Bø skule. Forventningar til å starte skulen. Leikeplass.

Astrid Horgen (6) - turkis topp
John Eilev Folkestad - traktor t-skjorte
Kristoffer Stølan - oransje t-skjorte
VIL KUTTE SEKKAR: I mange år har fylkeskommunen finansiert utdeling av like sekkar til førsteklassingane. Sekkane har ulike fargar kvart år. FOTO: Hilde Eika Nesje (arkivfoto)

Kommunen må barbere bort millionar: Slik vil ein kutte