OK-UTVALET: Det nye Utval for oppvekst og kultur. Bak f.v. Knut Eirik Hult (MDG), Evy Beate Stykket (V), Ellen Schrumpf (SV) og Ida Ytreland (Krf, vara for Samuel Pedersen). Framme f.v. Britt Birkely (FrP), utvalsleiar Glenn Isaksen (H) og Anette Jacobsen (Sp).
OK-UTVALET: Det nye Utval for oppvekst og kultur. Bak f.v. Knut Eirik Hult (MDG), Evy Beate Stykket (V), Ellen Schrumpf (SV) og Ida Ytreland (Krf, vara for Samuel Pedersen). Framme f.v. Britt Birkely (FrP), utvalsleiar Glenn Isaksen (H) og Anette Jacobsen (Sp). FOTO: Gro B. Røiland

Beintøff debut: – Bedt om å kutte 20 millionar på skule, barnehage og barnevern