FRYKTAR UTVIKLINGA: Per Atle Einian fryktar utviklinga om underskotet held fram med å auke slik det har gjort til no. Arkivfoto: Marta Kjøllesdal 

FRYKTAR KONFLIKT: Per Atle Einan peikte på at omsynet til nabokommunen og til brukarane kan kome til å vere i kponflikt.
Val 2017 lokale kandidatar stortingsval  Per Atle Eian SV
MEINING: Per Atle Einan, Sosialistisk Venstreparti (SV). FOTO: Marta Kjøllesdal

– Dagens transport- og jernbanepolitikk er trasig, særleg for folk i distrikta