Skarphedin Volleyballgruppe Frode Tvinde bak t.v. og Rune Digranes Bøen bak t.h.
VEIT LITT: Volleyballgruppa veit dei får pengar når kvelden kjem, men ikkje kor mykje. Bak (t.v.) primus motor Frode Tvinde og Rune Digranes Bøen (t.h.) som jobbar med den nye banen. FOTO: Marta Kjøllesdal

Volleyballspelarar fekk den største gåva – sjå kor mykje dei fekk