HAR SØKT SEG BORT: Per Dehli,  kommunedirektør i MIdt-Telemark kommune. Her frå kommunestyremøtet i august.
HAR SØKT SEG BORT: Per Dehli, kommunedirektør i MIdt-Telemark kommune. Her frå kommunestyremøtet i august. FOTO: Øystein Akselberg

Sjå kven Per Dehli konkurrerer med – fleire er lokale