231109 SEtt frå lufta Forberg Haugan

Starta som ein gard, men nå er den delt opp fleire gonger